Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 20 czerwca 2011r. – 25 czerwca 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Stefana Batorego przed wjazdem na STATOIL - przejście dla pieszych

2. Stefana Batorego za wjazdem na STATOIL

3. Stefana Batorego parking przy TESCO

4. Armii Krajowej - zatoka „A” przed ul. Szpitalną - kierunek Katowice - w toku

5. Kalidego 63-65

6. Sadowa 23 - kontynuacja

7. Hajducka od ul. Kordeckiego do Nr 50 - wstrzymane

8. Pl. Św. Jana 27 - wstrzymane

9. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

10. Armii Krajowej 38 - kierunek Katowice - wstrzymane

11. Katowicka na wysokości ul. Kalidego 17 i 15 - wstrzymane

12. 16-go Lipca do ul. Kaliny - prawo skręt - wstrzymane

13. 11-go Listopada / Niedurnego - wstrzymane

14. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

15. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

16. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

17. Kościuszki od ul. Lwowskiej do sygnalizacji - wstrzymane

18. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

19. Gałeczki na wiadukcie nad DTŚ - kierunek ul. Gliwicka w Katowicach - wstrzymane

20. Beskidzka 3 - wstrzymane

21. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Częstochowska 3 - 1a - wymiana wjazdów - rozpoczęcie

2. Częstochowska 5-3 - wymiana wjazdów - rozpoczęcie

3. Częstochowska 5-7 - wymiana wjazdów - rozpoczęcie

4. Sobieskiego od ul. Powstańców do ul. Wolności – strona prawa – w koordynacji z Vattenfall - rozpoczęcie od 27.06.2011r.

5. Kościuszki między ul. Lwowską a ul. Parkową - rozpoczęcie od 27.06.2011r.

6. Pl. Piastowski / Kościuszki - wokół kapliczki

7. Mościckiego 24

8. Mościckiego 34

9. Krzyżowa od ul. Pawła do ul. Dombka - wykonanie miejsc postojowych z ażuru - planowane rozpoczęcie 27.06.2011r.

10. Sadowa 1 do 39 - wymiana krawężników i miejscowe przekładki chodników - w toku

11. Miła 12 do 50 - wymiana krawężników i miejscowe przekładki chodników - w toku

12. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

13. Czempiela 7-9 – wstrzymane

14. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

15. Wrocławska / Farna - drzewo – wstrzymane

16. 16-go Lipca do ul. Kaliny obustronny przebruk chodnika – wstrzymane

17. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

18. Powstańców 32 przy okienkach piwnicznych (2szt) – wstrzymane

19. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Armii Krajowej - na całym przebiegu - czyszczenie - w toku
  2. Konopnickiej 22 - awaryjne czyszczenie wpustu - w porozumieniu z ChŚPWiK
  3. Wolności - miejscowa wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego

Ponadto w dniu 16.06.2011r. wykonano:

Naprawy nawierzchni jezdni:

  1. Wolności wzdłuż płyt przytorza od ul. Pułaskiego do Nr 104 - obustronnie
  2. Stefana Batorego 16

 

 

Dodaj komentarz