Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 11 kwietnia 2011r. – 15 kwietnia 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Siemianowicka od granicy miasta Katowice - kierunek Centrum - miejscowo

2. Armii Krajowej - Urząd Skarbowy

3. Gałeczki na wiadukcie nad DTŚ - kierunek ul. Gliwicka w Katowicach

4. Dąbrowskiego 31-33-35

5. Dąbrowskiego 29-27-25

6. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały

7. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka

8. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej

9. Głogowska - miejscowo

10. Beskidzka 3 - wstrzymane

11. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Kościuszki rejon przystanku „A” - odcinek od Starej Katowickiej do łącznika Moniuszki - w toku

2. Poniatowskiego wzdłuż Przedszkola - od ul. Konopnickiej do ul. Lwowskiej

3. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

4. Powstańców 32 przy okienkach piwnicznych (2szt) – wstrzymane

5. Sobieskiego od ul. Powstańców do ul. Wolności – strona prawa – w koordynacji z Vattenfall – wstrzymane

6. Sportowa miedzy wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 1. Kalidego - na całym przebiegu
 2. Stalmacha - na całym przebiegu
 3. 11-go Listopada - na całym przebiegu
 4. 23-go Czerwca - na całym przebiegu
 5. Wileńska - na całym przebiegu
 6. Świdra - na całym przebiegu
 7. Poleska - na całym przebiegu
 8. Słowackiego - na całym przebiegu
 9. Ligonia - na całym przebiegu
 10. Pawła - na całym przebiegu
 11. Dombka - na całym przebiegu
 12. Grunwaldzka - na całym przebiegu
 13. Krótka - na całym przebiegu

 

Ponadto w dniach od 4.04 do 9.04 wykonano:

Naprawy nawierzchni jezdni i chodników:

4.04.2011:

1. Dąbrowskiego od ul. Sobieskiego do ul. Katowickiej - miejscowo - jezdnia

2. 3-go Maja 26 do ul. Karola Miarki - jezdnia

6.04.2011:

3. Siemianowicka przy Ośrodku dla Niewidomych - jezdnia

4. Siemianowicka przy Ośrodku dla Niewidomych - zabudowanie krawężnika - chodnik

5. Parkowa od Nr 8 do ul. Kościuszki - jezdnia

6. Łagiewnicka przy Szkole - jezdnia

7. Katowicka od Łącznicy do ul. Krakusa - kierunek Bytom - jezdnia

8. Stefana Batorego przed ul. Łukasińskiego - jezdnia

9. Dobrodzieńska do ul. Hajduckiej - jezdnia

10. Kościuszki 44 - jezdnia

11. Kościuszki 52-56 - jezdnia

12. Rodziewiczówny / Królowej Jadwigi - jezdnia

13. Królowej Jadwigi - miejscowo - jezdnia

14. Główna - Novichem - jezdnia

15. Styczyńskiego 29-25 - jezdnia

16. Styczyńskiego 18-16 - jezdnia

17. Dąbrowskiego 1 - jezdnia

18. Krasickiego do ul. Katowickiej - jezdnia

7.04.2011:

19. Barbary 5 - jezdnia

20. DTŚ - na wysokości PGM - kierunek Katowice

21. DTŚ - Castorama - kierunek Świętochłowice

22. DTŚ - wiadukt ul. Racławicka - kierunek Świętochłowice

23. DTŚ - meble Bodzio - kierunek Świętochłowice

24. DTŚ - przed granicą miasta Świętochłowice

25. Chropaczowska - miejscowo - jezdnia

26. Pokoju - miejscowo - jezdnia

27. Gajowa 1, 2, 10 - jezdnia

28. Gałeczki - rondo

8.04.2011:

29. Al. Wojska Polskiego 23 - jezdnia

30. Zielona 11-13 - jezdnia

15.04.2011:

31. Ratuszowa - Szkoła Podstawowa Nr 37, budynek główny - jezdnia

32. Ratuszowa - Szkoła Podstawowa Nr 37, sala gimnastyczna - jezdnia

33. Poniatowskiego 27

34. Hajducka 90

35. Styczyńskiego / Filarowa

Dodaj komentarz