Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 4 kwietnia 2011r. – 9 kwietnia 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Armii Krajowej - Urząd Skarbowy

2. Gałeczki na wiadukcie nad DTŚ - kierunek ul. Gliwicka w Katowicach

3. Wolności od ul. Społecznej do Nr 150

4. Dąbrowskiego na wysokości Szkoły Muzycznej

5. Dąbrowskiego od Szkoły Muzycznej do sygnalizacji świetlnej

6. Dąbrowskiego 31-33

7. Dąbrowskiego 3-5

8. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały

9. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka

10. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej

11. Głogowska - miejscowo

12. Beskidzka 3 - wstrzymane

13. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Sienkiewicza od Pl. Dworcowego do ul. Floriańskiej - strona prawa - w koordynacji z robotami po awarii energetycznej

2. Młyńska, prawa strona patrząc od ul. Gałeczki - w koordynacji z robotami gazowymi

3. Ficka, lewa strona patrząc od ul. Kalidego - w koordynacji z robotami gazowymi

4. Kościuszki rejon przystanku „A” - odcinek od Starej Katowickiej do łącznika Moniuszki

5. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

6. Wrocławska 6 - wjazd - usunięcie deformacje – wstrzymane

7. Powstańców 32 przy okienkach piwnicznych (2szt) – wstrzymane

8. Sobieskiego od ul. Powstańców do ul. Wolności – strona prawa – w koordynacji z Vattenfall – wstrzymane

9. Sportowa miedzy wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Wolności - na całym przebiegu - dokończenie
  2. Reymonta 11 - regulacja wpustu odwodnienia ulicznego
  3. 3-go Maja - cały przebieg

Ponadto w dniach od 28.03 do 30.03 wykonano:

Naprawy nawierzchni jezdni i chodników:

29.03.2011:

1. Dąbrowskiego / Sobieskiego

2. Sobieskiego 12

3. Krasickiego 4

4. Krasickiego / Krzywa

5. Główna - Novichem

6. Główna od ul. Kluczborskiej do ul. Rębaczy - miejscowo

7. Maciejkowicka - ogródki

30.03.2011:

8. Pocztowa dojazd do Pl. Dworcowego przy włazie

9. Pl. Dworcowy 1 / Rostka

31.03.2011:

10. Pl. Dworcowy - wejście do Sądu

1.04.2011:

11. Michałkowicka 28-88

12. Społeczna przy Szkole

2.04.2011:

13. Nowa - miejscowo

14. Legnicka / Wiejska - przejście dla pieszych

15. Rębaczy 2

Naprawy odwodnienia ulicznego:

 

28.03.2011:

  1. Jasna / Dobrodzieńska - uzupełnienie 1 szt. skradzionej kraty odwodnienia ulicznego
  2. Przyjemna / Jasna - uzupełnienie 1 szt. skradzionej kraty odwodnienia ulicznego

30.03.2011:

  1. Chrobrego w rejonie budynku Nr 11 - regulacja wpustu odwodnienia ulicznego

Dodaj komentarz