Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 14 marca 2011r. – 18 marca 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Dąbrowskiego - zjazd równoległy do ul. Bałtyckiej

2. Dąbrowskiego krótki łącznik między w/w zjazdem a ul. Bałtycką

3. Katowicka od wysokości Pl. Powstańców Śląskich do ul. Metalowców - kierunek Bytom

4. Katowicka - AKS myjnia - kierunek Bytom

5. Hajducka n/p Nr 102 - kierunek Al. BoWiD

6. Hajducka 97

7. Miechowicka na wysokości parkingu strzeżonego

8. Miechowicka 7

9. Miechowicka 3

10. Pl. Mickiewicza 13-12

11. Pl. Mickiewicza 8

12. Pl. Mickiewicza 6

13. Wileńska 17 - główny przebieg

14. Wileńska 7

15. Młodzieżowa 17

16. Młodzieżowa 21-31

17. Młodzieżowa n/p Nr 43

18. Bałtycka / Cieszyńska

19. Stalowa ok. 90m od ul. Szpitalnej

20. Floriańska / Krakusa

21. Floriańska od ronda do ul. Krakusa

22. Beskidzka 3 - wstrzymane

23. Leśna 26 - wstrzymane

24. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka – wstrzymane

25. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

 

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Morcinka wzdłuż garaży ul. Bocznej - wznowienie robót po okresie zimowym

2. Młyńska, prawa strona patrząc od ul. Gałeczki - w koordynacji z robotami gazowymi

3. Ficka, lewa strona patrząc od ul. Kalidego - w koordynacji z robotami gazowymi

4. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

5. Wrocławska 6 - wjazd - usunięcie deformacje – wstrzymane

6. Powstańców 32 przy okienkach piwnicznych (2szt) – wstrzymane

7. Sobieskiego od ul. Powstańców do ul. Wolności – strona prawa – w koordynacji z Vattenfall – wstrzymane

8. Sportowa miedzy wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Wolności 30 - naprawa acodreinu
  2. Beskidzka, wylot do ul. Śląskiej - naprawa przykanalika
  3. Grunwaldzka przy garażach - regulacja wpustu odwodnienia ulicznego – wstrzymane
  4. Reymonta 11 - regulacja wpustu odwodnienia ulicznego – wstrzymane

 

 

UWAGA!

W/W ROBOTY BĘDĄ REALIZOWANE W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.

W OKRESIE INTENSYWNYCH OPADÓW ŚNIEGU ROBOTY BĘDĄ WSTRZYMANE A MIEJSCA NIEBEZPIECZNE ZOSTANĄ OZNAKOWANE.

Ponadto w dniach od 7.03 do 11.03 wykonano:

Naprawy jezdni i chodników:

7.03.2011:

1. Powstańców / Zjednoczenia przy torowisku

2. Powstańców wzdłuż torowiska na wysokości Lecznicy dla Dorosłych i Dzieci

3. Rynek 13

4. Graniczna wjazd w zatokę autobusową - kierunek rondo

5. Lelewela wjazd od pętli autobusowej

6. Lelewela Nr 2 wyjazd do ul. Skrajnej

7. Skrajna 20-24

8. Orkana cały przebieg miejscowo

9. Stefana Batorego / Dyrekcyjna

10. Szpitalna - złomowiec za Nr 19 w kierunku ul. Armii Krajowej

8.03.2011:

11. Katowicka 76 - zatoka „A”

10.03.2011:

12. Siemianowicka - rejon policji konnej i ośrodka dla niewidomych

11.03.2011:

13. Armii Krajowej 24

14. Stefana Batorego / Kochanowskiego

15. Karpacka od ul. 16-go Lipca do Nr 6

16. Karpacka / Lisieckiego przy włazie

17. Żelazna do ul. Leśnej

18. Żelazna - „Introl” n/p Nr 10

19. Al. BoWiD przystanek „A+T” - kierunek ul. Armii Krajowej

20. Ratuszowa do Al. BoWiD

21. Wita Stwosza Nr 10 koniec budynku - kierunek ul. Długa

22. Racławicka od ul. Wita Stwosza do początku wiaduktu

Dodaj komentarz