Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 14 czerwca 2010r. – 19 czerwca 2010r.

 

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Armii Krajowej między wyjazdem z postoju TAXI a Dworcem PKP

2. Al. BoWiD miejscowo między ul. Racławicką a ul. Ratuszową

3. Dąbrowskiego przy sygnalizacji - od Nr 61 w kierunku ul. Hajduckiej - wstrzymane

4. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

5. Szopena 5 - naprawa gwarancyjna

6. Janasa od ul. Opolskiej do ul. Mariańskiej - miejscowo

7. Armii Krajowej 55 wzdłuż zatoki „A”

8. Rodziny Oswaldów 18-20

9. Farna przy Szkole

10. Farna 12

11. Wieniawskiego parking przy Przedsiębiorstwie wypożyczającym rusztowania

12. Maronia n/p „ELTRANS”

13. Maronia przed przejazdem kolejowym

14. Szpitalna 25-23 - wstrzymane

15. Farna od ul. Hutniczej do ul. Stefana Batorego - zakończenie

16. Siemianowicka łuk do ul. Kościuszki - etap III ostatni, usunięcie torowiska na łuku i przebruk nawierzchni na skrzyżowaniu - w toku

17. Wrocławska 21

18. Prześwit 2 / Skrajna

19. Prześwit 2

20. Skrajna n/p 28

21. Niemcewicza 4

22. Solskiego 7

23. Al. BoWiD / Armii Krajowej 57

24. Hajducka 90 / Klimzy

25. Hajducka od ul. Powstańców do ul. Dąbrowskiego wzdłuż torowiska

26. Hajducka od ul. Kordeckiego do Nr 50 wzdłuż torowiska

27. Hajducka / Dąbrowskiego komis samochodowy przy torowisku

28. Hajducka 24 wokół włazu

29. Wolności 81 / Strzelców Bytomskich

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

1. Hajducka od Nr 91 do ul. Klimzy - zakończenie

2. Rodziny Oswaldów 22

3. Kościuszki na wysokości wjazdu w obszarze pojazdu Nr 44 - korekta obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych

4. Kościuszki wylot ul. Rycerskiej - korekta obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych

5. Żeromskiego 5 miejsca postojowe - wymiana uszkodzonych ażurów

6. Żeromskiego n/p 8-10 miejsca postojowe - wymiana uszkodzonych ażurów

7. Odrowążów róg ul. Farna 12 - wymiana płyt

Czyszczenie urządzeń odwodnienia ulicznego:

 1. Bytkowska
 2. Harcerska
 3. Staszica między ul. Obrońców Chorzowa a ul. Podmiejską - regulacja zapadniętego włazu
 4. Racławicka
 5. Górnicza
 6. Sportowa
 7. Działkowa
 8. Głowackiego

Ponadto w dniach od 7.06 do 10.06 wykonano:

Naprawy jezdni:

7.06.2010:

1. Katowicka przed ul. Krzyżową przy włazie - kierunek Katowice

8.06.2010:

 1. Żelazna / Leśna - ostateczne zakończenie

9.06.2010:

 1. Armii Krajowej / Szpitalna
 2. Szpitalna za złomowcem, kierunek ul. Armii Krajowej
 3. Stefana Batorego - TESCO
 4. Królowej Jadwigi

10.06.2010:

 1. Armii Krajowej 22-24
 2. Armii Krajowej n/p 49 przed zatoką „A”
 3. Bałtycka 8-8a
 4. Bałtycka 1-2
 5. 17 Sierpnia 9
 6. 17 Sierpnia 15a
 7. 17 Sierpnia 5a
 8. 17 Sierpnia wylot do Pl. Św. Jana
 9. Kościuszki między ul. Lwowską a ul. Parkową

Naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego:

9.06.2010:

1. Bytkowska przed Nr 13 przy stacji trafo - kradzież 1 szt. kraty odwodnienia ulicznego

Opracował:

Kierownik Działu Utrzymania

MZUiM w Chorzowie

Jan Mały

 

Dodaj komentarz