Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 6 grudnia 2010r. – 11 grudnia 2010r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Pl. Dworcowy 1 róg ul. Rostka 1

2. Kazimierza 5

3. Sienkiewicza przy ChCK

4. Kasprowicza 14-16

5. Kasprowicza 23

6. Janasa / Mariańska - prawo skręt do ul. Mariańskiej

7. Stabika / Katowicka - wjazd od ul. Katowickiej

8. Wrocławska n/p Nr 22-22A

9. Wrocławska na wysokości ul. Odrowążów 4-4A

10. Ryszki 57

11. Ryszki powyżej Nr 57 (galeria alkoholi)

12. Lompy na wysokości MDK

13. Lompy na wysokości dawnego Polmozbytu

14. Beskidzka 3 - wstrzymane

15. Leśna 26 - wstrzymane

16. Racławicka / Sportowa - uszczelnienie spękań - wstrzymane

17. Dąbrowskiego przy sygnalizacji - od Nr 61 w kierunku ul. Hajduckiej - wstrzymane

18. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka – wstrzymane

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja

2. Łącznik ul. Brzozowa 32 - wymiana nawierzchni chodnika - w toku

3. Wrocławska 6 - wjazd - usunięcie deformacje

4. Powstańców 32 przy okienkach piwnicznych (2szt)

5. Sobieskiego od ul. Powstańców do ul. Wolności – strona prawa – w koordynacji z Vattenfall – wstrzymane

6. Sportowa miedzy wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Grunwaldzka przy garażach - regulacja wpustu odwodnienia ulicznego
  2. Rejmonta 11 - regulacja wpustu odwodnienia ulicznego

 

UWAGA!

W/W ROBOTY BĘDĄ REALIZOWANE W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.

W OKRESIE INTENSYWNYCH OPADÓW ŚNIEGU ROBOTY BĘDĄ WSTRZYMANE A MIEJSCA NIEBEZPIECZNE ZOSTANĄ OZNAKOWANE.

Ponadto w dniu 1.12.2010r. wykonano:

Naprawy jezdni i chodników:

1.12.2010:

  1. Armii Krajowej przejście przy boisku, rejon ul. Trzynieckiej
  2. Armii Krajowej przejście przy Pl. Waryńskiego, rejon przystanku „T”

Dodaj komentarz