Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 4 października 2010r. – 9 października 2010r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Stefana Batorego TESCO - kierunek ul. Armii Krajowej

2. Stefana Batorego ADOMED - kierunek ul. Armii Krajowej

3. Stefana Batorego przy Policji - kierunek ul. Armii Krajowej

4. Stefana Batorego / Farna - kierunek A4

5. Szpitalna (za Nr 19) - złomowiec - kierunek ul. Armii Krajowej

6. Sobieskiego do ul. Powstańców

7. Hankego 9

8. Hankego 5

9. Hankego 1

10. Zabrska - cała

11. Zabrska / Kędzierzyńska

12. Niedurnego - cała

13. Beskidzka 3

14. Pokoju w rejonie boiska

15. Tysiąclecie łącznik do Al. Wojska Polskiego - wstrzymane

16. Styczyńskiego 51-55 w porozumieniu z ChŚPWiK - wstrzymane

17. Racławicka wiadukt - najazdy od strony ul. Wita Stwosza i od strony ul. Sportowej - uszczelnienie spękań - wstrzymane

18. Racławicka / Sportowa - uszczelnienie spękań - wstrzymane

19. Dąbrowskiego przy sygnalizacji - od Nr 61 w kierunku ul. Hajduckiej - wstrzymane

20. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

1. Mazurska 7 - kiosk ABC

2. Niedurnego od nowego osiedla do ul. 11 Listopada

3. Kościuszki 54 od ul. Słowiańskiej - naprawa chodnika w koordynacji z Vattenfall - odcinek oczekuje na roboty związane z oświetleniem ulicznym

4. Kościuszki między ul. Piotra Skargi a Liceum Katolickim - naprawa chodnika w koordynacji z Vattenfall po ułożeniu kabla energetycznego

5. Legnicka od wiaduktu kolejowego do ul. Rębaczy - naprawa miejscowa chodnika - zakończenie

6. Armii Krajowej od Pl. Waryńskiego do ul. Wita Stwosza - w koordynacji z ChŚPWiK - rozpoczęcie

Naprawa urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. 16 Lipca 37 róg Karpacka - naprawa przykanalika
  2. 16 Lipca 40 - naprawa przykanalika
  3. Odrodzenia nr 46 - naprawa przykanalika
  4. Batorego / 16 Lipca - naprawa przykanalika

Ponadto w dniach od 27.09 do 2.10 wykonano:

Naprawy jezdni i chodników:

1.10.2010:

1. Parkowa / Kościuszki - naprawa miejscowa chodnika asfaltowego

2. Mościckiego 32 - usunięcie ubytków w jezdni

3. Zabrska / Kędzierzyńska - usunięcie ubytku w jezdni na łuku

4. Stefana Batorego wjazd na Statoil w kierunku ul. Armii Krajowej - usunięcie ubytku w jezdni

5. Stefana Batorego wjazd do Tesco w kierunku ul. Armii Krajowej - usunięcie ubytku w jezdni

6. Stefana Batorego przy ADOMED - usunięcie ubytku w jezdni

7. Szpitalna za złomowcem w kierunku ul. Armii Krajowej - usunięcie ubytku w jezdni

2.10.2010:

8. Wita Stwosza most na Rawie - wykonanie nowych i uzupełnienie osłon na dylatacji mostowej w chodniku w związku z kradzieżą stwierdzoną dnia 1.10.2010r.

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

27.09.2010:

1. Nowaka n/p Nr 3 - kradzież 1 szt. kraty odwodnienia ulicznego

2. Stacyjna n/p stawu - kradzież 1 szt. kraty odwodnienia ulicznego

3. Ryszki / Hajducka - awaryjne czyszczenie wpustu

4. Kaliny za zakładem JOWIX - awaryjne czyszczenie wpustu

28.09.2010:

5. Mielęckiego 33 - awaryjne czyszczenie wpustu

6. Średnia 11 - awaryjne czyszczenie wpustu

7. Średnia n/p 11 - awaryjne czyszczenie wpustu

8. Stacyjna n/p stawu - wymiana uszkodzonej kraty wpustu

29.09.2010:

9. Nowa n/p słupa oświetleniowego Nr 11 - kradzież 1 szt. kraty odwodnienia ulicznego

30.09.2010:

10. Wolności 20 - kradzież 0,5mb pokrywy metalowej odwodnienia liniowego – ACODREIN

11. Miła wylot do ul. Katowickiej - kradzież 1 szt. kraty odwodnienia ulicznego

1.10.2010:

12. Powstańców 66 - awaryjne czyszczenie wpustu

13. Mickiewicza / Pl. Nowary - awaryjne czyszczenie wpustu

 

Dodaj komentarz