Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 7 czerwca 2010r. – 12 czerwca 2010r.

 

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Dąbrowskiego przy sygnalizacji - od Nr 61 w kierunku ul. Hajduckiej

2. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka

3. Szopena 5 - naprawa gwarancyjna (wstrzymane)

4. Św. Piotra - Zespół Szkół Technicznych

5. Janasa od ul. Opolskiej do ul. Mariańskiej - miejscowo

6. Armii Krajowej 55 wzdłuż zatoki „A”

7. Średnia 7

8. Średnia 8

9. Średnia n/p 1

10. Sportowa od Szkoły Bankowej do ul. Racławickiej

11. Rodziny Oswaldów 18-20

12. Farna przy Szkole

13. Farna 12

14. Wieniawskiego parking przy Przedsiębiorstwie wypożyczającym rusztowania

15. Maronia n/p „ELTRANS”

16. Maronia przed przejazdem kolejowym

17. Szpitalna 25-23

18. Farna od ul. Hutniczej do ul. Stefana Batorego

19. Siemianowicka łuk do ul. Kościuszki - etap III ostatni, usunięcie torowiska na łuku i przebruk nawierzchni na skrzyżowaniu

20. Barbary 1-3

21. Barbary 5a

22. Barbary 7a rampa przy śmietniku

23. Barbary / Anny 24-26

24. Barbary / Wiosenna 2-4-6

25. Barbary ok. 10m do ul. Klimzy

26. Długa 7

27. Długa / Trzyniecka po stronie skweru

28. Długa / Tyniecka - n/p ul. Zamenhofa

29. Wita Stwosza 8

30. Wrocławska 21

31. Stefana Batorego n/p ul. Kochanowskiego

32. Odrodzenia 2

33. Odrodzenia / Staszica

34. Odrodzenia 21-23

35. Prześwit 2 / Skrajna

36. Prześwit 2

37. Skrajna n/p 28

38. Staszica między ul. Obrońców Chorzowa a ul. Podmiejską

39. Niemcewicza 4

40. Szpitalna 21

41. Al. BoWiD / Armii Krajowej 57

42. Hajducka od ul. Powstańców do ul. Dąbrowskiego

43. Hajducka od ul. Kordeckiego do Nr 50

44. Filarowa 6-7 do ul. Styczyńskiego

45. Węglowa 7 do ul. Filarowej

46. Lompy od ul. Styczyńskiego do Nr 12

47. Lompy MDK

48. Lompy 14

49. Lompy n/p 12

50. Lompy 10-10a wjazd na stadion

51. Lompy 8a, b, c + EUROCASH

52. Lompy 4 do sygnalizacji

53. Parkowa przejście dla pieszych przy ul. Kościuszki

54. Parkowa od ronda do ul. Katowickiej

55. Katowicka od Al. Wojska Polskiego do granicy Miasta Katowice

56. Al. Wojska Polskiego / Zgrzebnioka

57. Al. Wojska Polskiego / Dębowa

58. Al. Wojska Polskiego przy zatoce autobusowej

59. łącznik tysiąclecia od Al. Wojska Polskiego

60. DTŚ - na wysokości Black Red White, trzeci pas, kierunek Świętochłowice

61. DTŚ - za Black red White a przed wiaduktem ul. Racławicka, pierwszy i drugi pas, kierunek Świętochłowice

62. DTŚ - pod wiaduktem ul. Racławicka, czwarty pas - zjazdowy do ul. Działkowej, kierunek Świętochłowice

63. DTŚ - przed wiaduktem Al. BoWiD, drugi pas, kierunek Świętochłowice

64. DTŚ - pod wiaduktem Al. BoWiD, pierwszy i drugi pas, kierunek Katowice

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

1. Hajducka od Nr 91 do ul. Klimzy - w toku

2. Rodziny Oswaldów 22

3. Kościuszki na wysokości wjazdu w obszarze pojazdu Nr 44 - korekta obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych

4. Kościuszki wylot ul. Rycerskiej - korekta obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych

5. Wolności 6-8 (acodrein)

6. Wolności / Dworcowa

7. Dworcowa do ul. Wolności przy włazie

8. Wolności „Hutnik” przy studni TP S.A. i szafce TP S.A.

9. Wolności 14 Bank Millenium

10. Wolności 16

11. Wolności Cafe Paterman

12. Wolności 20a

13. Wolności / Sienkiewicza

14. Wolności Sklep Dallas Jeans

15. Wolności 22

16. Wolności 24

17. Wolności 28

18. Wolności 30

19. Wolności 32

20. Wolności 34

21. Wolności 36

22. Wolności 38

23. Wolności 40

24. Wolności 50 a dawne Kino Colloseum

25. Żeromskiego 5 miejsca postojowe - wymiana uszkodzonych ażurów

26. Żeromskiego n/p 8-10 miejsca postojowe - wymiana uszkodzonych ażurów

27. Odrowążów róg ul. Farna 12 - wymiana płyt

28. Zjednoczenia n/p Nr 1 wjazd przy TelePizza - przekazano do ChŚPWiK

Czyszczenie urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Wolności - kontynuacja
  2. Żeromskiego 5 - naprawa wpustu
  3. Wolności 24 - wymiana uszkodzonego acodreinu
  4. Wolności 34 - wymiana uszkodzonego acodreinu

Ponadto w dniach od 1.06 do 2.06 wykonano:

Naprawy jezdni:

1.06.2010:

1. Armii Krajowej 76

2. Armii Krajowej 80

3. Katowicka 183

Naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego:

2.06.2010:

1. Nowa, między słupem oświetleniowym Nr 6 a Nr 7 - kradzież 2 szt. krat odwodnienia ulicznego

2. Nowa przed słupem oświetleniowym Nr 9 - kradzież 2 szt. krat odwodnienia ulicznego

3. Nowa przy słupie oświetleniowym Nr 11 - kradzież 1 szt. kraty odwodnienia ulicznego

Dodaj komentarz