Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowiew dniach 17 maja 2010 r. – 22 maja 2010 r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

·         Inwalidzka pod wiaduktem do ul. Armii Krajowej - w toku

·         Dąbrowskiego przy sygnalizacji - od Nr 61 w kierunku ul. Hajduckiej

·         Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka

·         Dąbrowskiego 70 / Hajducka

·         Szopena 5 - naprawa gwarancyjna (wstrzymane)

·         Pułaskiego od ul. Cieszyńskiej do ul. Wolności - miejscowo

·         Chropaczowska od granicy miasta Świętochłowice do ul. Pokoju

·         Św. Piotra - Zespół Szkół Technicznych

·         Grunwaldzka - garaże

·         Polna od strony ul. Grunwaldzkiej

·         Polna do ul. 11 Listopada jadąc od ul. Grunwaldzkiej

·         Maciejkowicka od toru wąskiego do łuku drogi w kierunku ul. Głównej - miejscowo

·         Siemianowicka od ul. Harcerskiej do ul. Bożogrobców - przebruk nawierzchni w torowisku w porozumieniu z TŚ S.A. - w toku

·         Kasprowicza / Bożogrobców

·         Kasprowicza 1

·         Kasprowicza n/p 5

·         Kasprowicza 8-10

·         Kasprowicza / Kalusa

·         Kasprowicza 19

·         Kasprowicza 21

·         Kasprowicza 27

·         Pokoju 4 - w toku

·         Mariańska od ul. Janasa do ul. Opolskiej - miejscowo

·         Janasa od ul. Opolskiej do ul. Mariańskiej - miejscowo

·         Armii Krajowej 55 wzdłuż zatoki „A”

·         11 Listopada 22 - zapadlisko

·         Parkowa na wysokości GPW - przebruk miejscowy jezdni

·         Kaszubska 17

·         Kaszubska 21

·         3 Maja / Żołnierzy Września

·         3 Maja 103 łuk do ul. Żołnierzy Września

·         3 Maja 81 przy włazie

·         Szopena 3 do ul. Katowickiej

·         Szopena 3 przy włazie

·         Przy Gazowni 1

·         Przy Gazowni 3

·         Przy Gazowni n/p 5

·         Przy Gazowni 7

·         Przy Gazowni łuk do ul. Żwirki i Wigury

·         Żwirki i Wigury 6

·         Żwirki i Wigury 4

·         Żwirki i Wigury 2

·         Żwirki i Wigury 2 do ul. Urbanowicza

·         Średnia 7

·         Średnia 8

·         Średnia n/p 1

·         Wrocławska / Odrowążów

·         Stefana Batorego / Farna

·         Stefana Batorego / Dyrekcyjna

·         Stefana Batorego - TESCO - roboty gwarancyjne

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

·         Pułaskiego od ul. Wolności do ul. Cieszyńskiej (strona lewa od ul. Wolności) - w toku

·         Św. Wojciecha od ul. Łagiewnickiej do ul. Mariańskiej w porozumieniu z Vattenfall - w toku

·         Stefana Batorego między Komisariatem Policji a Spółką „Zarmen”

·         Wolności od Nr 39 do ul. Sobieskiego

 

Roboty będą realizowane zależnie od warunków atmosferycznych - intensywne opady deszczu

Czyszczenie urządzeń odwodnienia ulicznego:

·         Wolności - kontynuacja

·         Strzelców Bytomskich

·         Hajducka

·         Mariańska w rejonie ul. Nowaka - udrożnienie - przebudowa odwodnienia

·         Żwirki i Wigury - usunięcie rozlewiska

·         Piekarska pod wiaduktem

 

Ponadto w dniach od 10.05 do 14.05 wykonano:

Naprawy jezdni: 

·         Żelazna - usunięcie zapadliska w jezdni

·         Kluczborska - waga samochodowa, wymiana krawężnika 11.05.2010:

·         Chodkiewicza do ul. Armii Krajowej

·         Armii Krajowej / Chodkiewicza przy płytach torowiska

·         Armii Krajowej / Jasińskiego 12.05.2010:

·         Stefana Batorego - Niedźwiedziniec rondo, naprawa rozjeżdżonego pasa prawo skrętu, zakończono 14.05.2010 r.

·         Wieniawskiego n/p ul. Zawiszy Czarnego

·         Leśna 1

·         Krasickiego 2 / Pl. Matejki

·         Krasickiego / Krzywa

·         Krzywa od ul. Krasickiego do Nr 7

·         Krzywa Nr 4

·         Siemianowicka między wylotem ul. Grunwaldzkiej w Siemianowicach a komisem samochodowym

·         Siemianowicka na wysokości Policji Konnej

·         Siemianowicka ogródki działkowe (rejon ciepłociągu)

 

Naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego:

·         Wolności n/p 137-139 (boisko) - kradzież 1 szt. kraty odwodnienia ulicznego

Dodaj komentarz