Awaryje naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 6 czerwca 2011r. – 11 czerwca 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Okrężna 16 - kontynuacja

2. Okrężna 2 - kontynuacja

3. Sadowa 23 - kontynuacja

4. Sadowa n/p Nr 23 - kontynuacja

5. Miła 18 - kontynuacja

6. Pl. Św. Jana 27

7. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice

8. Armii Krajowej 38 - kierunek Katowice

9. Armii Krajowej / Inwalidzka - kierunek Katowice

10. Katowicka na wysokości ul. Kalidego 17 i 15

11. 16-go Lipca do ul. Kaliny - prawo skręt

12. 11-go Listopada / Niedurnego

13. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka

14. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej

15. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

16. Kościuszki od ul. Lwowskiej do sygnalizacji - wstrzymane

17. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

18. Gałeczki na wiadukcie nad DTŚ - kierunek ul. Gliwicka w Katowicach - wstrzymane

19. Beskidzka 3 - wstrzymane

20. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Wolności - deptak - miejscowa wymiana uszkodzonych kształtek - rozpoczęcie od Nr 25 w kierunku Poczty Głównej - w toku

2. Krzyżowa od ul. 11-go Listopada do ul. Pawła - wykonanie miejsc postojowych z ażuru - w toku

3. Zapłocie, strona lewa od ul. Gałeczki - w toku

4. Sadowa 1 do 39 - wymiana krawężników i miejscowe przekładki chodników

5. Okrężna 2 do 40 - wymiana krawężników i miejscowe przekładki chodników

6. Miła 12 do 50 - wymiana krawężników i miejscowe przekładki chodników

7. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

8. 11-go Listopada 2-14 – wstrzymane

9. Czempiela 7-9 – wstrzymane

10. Chodkiewicza 16 - miejscowa deformacja przy zasuwie - wstrzymane

11. Chodkiewicza 14 - miejscowa deformacja przy wejściu do budynku - wstrzymane

12. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

13. Wrocławska / Farna - drzewo – wstrzymane

14. 16-go Lipca do ul. Kaliny obustronny przebruk chodnika – wstrzymane

15. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

16. Powstańców 32 przy okienkach piwnicznych (2szt) – wstrzymane

17. Sobieskiego od ul. Powstańców do ul. Wolności – strona prawa – w koordynacji z Vattenfall – wstrzymane

18. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Miła - dokończenie
  2. Stawowa - dokończenie
  3. Kwiatowa - dokończenie
  4. Sadowa - dokończenie
  5. Gruntowa - dokończenie
  6. Ogrodowa - dokończenie
  7. Gościnna - dokończenie
  8. Konopnickiej 22 - awaryjne czyszczenie wpustu
  9. Wolności - miejscowa wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego

Dodaj komentarz