Aawaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 3 września 2012r. – 7 września 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Hankego od ul. Powstańców do ul. Wolności

2. Gwarecka do ul. Śląskiej

3. Gwarecka na wysokości dawnych koszar

4. Dobrodzieńska 23

5. Okrężna

6. Legnicka przy dawnym Nr 7

7. Śląska n/p Nr 1

8. DTŚ – łącznica zjazdowa z ul. Gałeczki

9. Rodziny Oswaldów wyjazd do ul. Łagiewnickiej (bliżej granicy z miastem Bytom)

10. 17-go Sierpnia 17, 15, 13, 4, 5A

11. Młyńska 12

12. Kręta 24

13. Młodzieżowa n/p Nr 43

14. Beskidzka n/p Przychodni Lekarskiej

15. Włodarskiego – roboty poprawkowe

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Kaliny od przejścia dla pieszych przy Nr 67 do wysokości ul. Orląt – kontynuacja

2. Karłowicza strona numerów nieparzystych od Nr 7 do ul. Odrowążów - kontynuacja

3. Pl. Piastowski – chodnik wokół Kapliczki - kontynuacja

4. Młodzieżowa – wykonanie miejsc postojowych wzdłuż skarpy od przejścia podziemnego do garaży – w toku

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz