9000 m2 w 36 godzin - remont DTŚ zakończony!

Tyle tylko czasu potrzebne było Firmie DROGOPOL na wykonanie remontu nawierzchni na  DTŚ w Chorzowie. Prace rozpoczęły się o godzinie 7:00 w piątek 26 lipca - od frezowania istniejącej zniszczonej nawierzchni na trzech pasach ruchu w kierunku do Katowic od salonu Toyota do granicy miasta. W sobotę o godzinie 19.00 prace zostały pomyślnie zakończone.

Zakres robót obejmował frezowanie nawierzchni na głębokość 8cm, ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 3cm z betonu asfaltowego oraz ułożenie warstwy ścieralnej gr 5 cm z polimeroasfaltu. Prace trwały bez przerw, również w nocy, dlatego okres realizacji robót został skrócony z 5 dni do zaledwie dwóch.

Realizacja robót drogowych w nocy ma wiele zalet. Nie jest też pozbawiona wad. Na drogach pozamiejskich nie stanowi to problemu natomiast w mieście prowadzenie prac po godzinie 22-giej kończy się zazwyczaj  interwencją Policji lub Straży Miejskiej wezwanej przez mieszkańców w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Zasadniczą zaletą jest niewątpliwie dużo mniejszy ruch pojazdów, a tym samym brak korków. Wykonawca robót może liczyć na nieprzerwalne dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej, ponieważ w nocy samochody dostarczające materiał nie stoją w korkach. Ciągłe układanie nawierzchni ma oczywiście duży wpływ na jej równość i brak uskoków.

Według naszych obserwacji - zdało egzamin nowatorskie, jak na polskie warunki, oznakowanie zachęcające do jazdy na suwak  lub zakładkę. Kierowcy z niewielkimi wyjątkami stosowali się do obowiązującego oznakowania. W trakcie robót ruch cały czas odbywał się płynnie pomimo zawężenia chwilami do jednego pasa ruchu. Wiele pozytywnych opinii odebraliśmy również na temat dodatkowych tablic informujących o utrudnieniach (na zdjęciu).

Ruch zostanie przywrócony w niedzielę przed południem, gdyż na niedzielny poranek zaplanowano wykonanie oznakowania poziomego i badania kontrolne grubości ułożonej nawierzchni.

Jeśli pogoda dopisze, wcześniej niż zakładano bo prawdopodobnie już od piątku 2 lipca br. rozpoczynamy remont ulicy Katowickiej (DK 79) na odcinku od ul. 3-go Maja do Niedurnego.

 

Dodaj komentarz