Zwrot opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie "Wszystkich Świętych"

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1917)  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzony został od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakaz wstępu na teren cmentarzy. Biorąc powyższe pod uwagę udostępniamy stosowny wniosek o zmianę/uchylenie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu uzyskania zwrotu wpłaconych środków finansowych za otrzymane decyzje.

Wniosek dla każdej z otrzymanych decyzji należy złożyć w terminie 30-tu dni od daty zakończenia obowiązywania decyzji o której uchylenie się wnosi. 

Korespondencję do tut. Zarządu Ulic można składać do skrzyni na korespondencję, tradycyjnie pocztą, jako załącznik do wiadomości e-mail bądź też za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodaj komentarz