Zwolnienie z opłat za ogródki gastronomiczne zlokalizowane w pasach drogowych

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie informuje, że uwzględniając ogłoszony stan epidemii oraz Chorzowski Pakiet Antykryzysowy, istnieje możliwość zmiany wydanych decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego w celu lokalizacji ogródków gastronomicznych w pasach drogowych na terenie Chorzowa. Możliwość zmiany decyzji następuje na wniosek zainteresowanej strony (wzór wniosku w załączeniu). Stosowne wnioski należy składać w siedzibie MZUiM w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@mzuim.chorzow.eu

Załącznik: 
wniosek_ogrodek_gastronomiczny.pdf - plik .pdf, ok. 243.7 KB

Dodaj komentarz