Zmiany w strefie płatnego parkowania w Chorzowie

W dniu 01 marca br. wejdzie w życie nowa Uchwała Rady Miasta Chorzów w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na terenie miasta Chorzów. Ponadto w najbliższym czasie nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na modernizację strefy płatnego parkowania w Chorzowie. W związku z powyższym w zakresie parkowania pojazdów w centrum miasta:

  1. od dnia 01 marca br. wejdą w życie:
  • nowe stawki opłat za postój,
  • nowe stawki opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój,
  • zmiana obszaru podstrefy A i B (ul. Truchana na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Sienkiewicza staje się obszarem podstrefy A),
  1. od dnia 22 marca br. zakończony zostanie pobór opłat za postój przez parkomaty ŚKUP,
  2. od 01 marca br. do 30 kwietnia br. (w przypadku planowego rozstrzygnięcia przetargu na modernizację SPP) planowane jest:
  • powiększenie obszaru SPP m.in. o ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej (częściowo), ul. Górnośląską, ul. Bogedaina (częściowo), ul. Moniuszki (częściowo), które staną się podstrefą B;
  • udostępnienie możliwości dokonywania opłat za postój w parkomatach za pośrednictwem kart płatniczych,
  • udostępnienie możliwości regulowania opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój w parkomatach.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszamy.

Pełny tekst nowej uchwały w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na terenie miasta Chorzów (Uchwała Nr XXIX/491/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020r.) dostępny jest w załączniku poniżej.

Załącznik: 

Dodaj komentarz