Zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Rynek [zmiana od dnia 27.11.2015 r.]

Informujemy, że w dniu 27.11.2015 r. (piątek) firma “BALZOLA” (działająca na zlecenie spółki “Tramwaje Śląskie”) rozpoczyna realizację kolejnego etapu robót związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Rynek.
 
W związku z powyższym:
1. przywrócony został dwukierunkowy ruch pojazdów na niżej opisanych odcinkach ulic:
  • ciąg ul. Katowickiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Moniuszki i ul. Rynek (rejon budynku przy ul. Katowickiej 105),
  • ciąg ul. Rynek na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Pocztową,
  • ciąg ul. Pocztowej na odcinku pomiędzy ulicami Rynek i Moniuszki,
2. dopuszczony został ruch pojazdów z estakady w  ciągu ul. Katowickiej (kierunek do Bytomia) w kierunku m. in. ul. Rynek i Pocztowej,
3. zamknięty został przejazd pod estakadą pomiędzy ulicami Pocztową i Faski,
4. zamknięty został wyjazd z ciągu ul. Rynek (przy budynku Urzędu Miasta) w kierunku ul. Powstańców i Kościuszki,
5. wprowadzony został ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Rynek na odcinku od rejonu wyjazdu z parkingu “Pod estakadą” (przy “Cafe Milano”) w kierunku ul. Powstańców.
 
Dojazd do ul. Rynek (w rejonie Urzędu Miasta), Faski i Wolności (na odcinku pomiędzy ulicami Faski i Dworcową) odbywa się z kierunku ul. Pocztowej wjazdem zlokalizowanym w rejonie budynku Poczty. Wyjazd ul. Rynek (w rejonie Urzędu Miasta) oraz Faski prowadzony jest ww. zjazdem do ul. Pocztowej.
Na czas realizacji ww. etapu robót wyznaczone zostały objazdy:
  • z kierunku ul. Katowickiej (estakada, z kierunku Bytomia) w kierunku ul. Powstańców: ul. Katowicka - ul. Szopena - pl. Matejki - ul. Kopernika - ul. Zjednoczenia - ul. Powstańców,
  • z kierunku ul. Powstańców w kierunku ul. Kościuszki, Rynek, Pocztowej, Faski, Urzędu Miasta: ul. Powstańców - ul. Sobieskiego - ul. Dąbrowskiego - ul. Bogedaina - ul. Kościuszki - ul. Moniuszki - ul. Rynek.
Wprowadzone zostały zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji miejskiej, na temat których znajdziecie państwa informacje na stronach KZK GOP.
 
Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Dodaj komentarz