Zmiany w organizacji ruchu w ciągu ul. Dąbrowskiego i Wolności

Informujemy, że w dniu 31.10.2015 r. (sobota) w godzinach porannych przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów w ciągu ulicy Dąbrowskiego na całym jej przebiegu, tj. pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Katowicką.

Jednocześnie informujemy, że:

- otwarty dla ruchu kołowego zostanie odcinek ulicy Wolności na odcinku pomiędzy granicą z miastem Świętochłowice i ulicą Bałtycką,

- otwarte dla ruchu pojazdów zostanie skrzyżowania ulicy Bałtyckiej z Wolności,

- w ciągu ul. Cieszyńskiej przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów.

Mapa utrudnień w ruchu na dzień 31.10.2015 r.

Dodaj komentarz