Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich, Hajduckiej i Wolności [zmiana od dnia 14.12.2015 r.]

Informujemy, że w dniu 14.12.2015 r. (w poniedziałek) w godzinach porannych przywrócony zostanie ruch pojazdów w ciągu ulic Strzelców Bytomskich i Hajduckiej przez skrzyżowanie z ul. Wolności.

Jednocześnie w związku z uruchomieniem dwukierunkowego ruchu tramwajowego w ciągu ul. Wolności, celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów poruszających się ciągiem ul. Wolności na odcinku pomiędzy ulicami Bałtycką i Hajducką/Strzelców Bytomskich, odwrócony zostanie kierunek jednokierunkowego ruchu pojazdów, tj. prowadzony będzie w kierunku skrzyżowania z ul. Hajducką/Strzelców Bytomskich.

W związku z powyższym:

  • zlikwidowane zostaną objazdy prowadzone przez drogę wojewódzką nr 902 na relacji pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Dąbrowskiego,
  • wyznaczony zostanie objazd prowadzący z kierunku ul. Hajduckiej (od ul. Strzelców Bytomskich) w kierunku ul. Wolności przez ulice Dąbrowskiego i Bałtycką,
  • wyznaczony zostanie objazd prowadzony z kierunku ul. Hajduckiej (w kierunku ul. Strzelców Bytomskich) w  kierunku ul. Wolności przez ulice Głogowską i Pułaskiego.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na trasach wyznaczonych objazdów oraz w rejonie miejsc prowadzonych robót.

MAPA UTRUDNIEŃ W RUCHU NA TERENIE MIASTA CHORZOWA (na dzień 14.12.2015 r.)

 

 

Dodaj komentarz