Zamknięcie ul. 16 Lipca

Informujemy, że w związku z koniecznością regulacji studzienek kanalizacyjnych położonych w ciagu ul. 16-go Lipca na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Szpitalną a skrzyżowaniem z ul. Batorego, w dniach od 10.04.2010 r. do 11.04.2010 r. zamknięty dla ruchu pojazdów kołowych zostanie  fragment ww. ulicy.W związku z powyższym:

  1. w ciągu ul. Batorego na odcinku pomiędzy ulicami 16-go Lipca i ul. Szpitalną odwrócony zostanie aktualnie obowiązujący kierunek ruchu. Na czas wprowadzenia ww. zmiany obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania,
  2. wprowadzone zostaną objazdy prowadzone do ul. 16-go Lipca ulicami Szpitalną i Batorego oraz w kierunku ul. Batorego ulicami Strzybnego i Farną. W tym czasie w ciągu ul. Strzybnego obowiązywać będzie jednostronny (prawa strona jezdni) zakaz zatrzymywania.

Pokaż Utrudnienia w ruchu na większej mapieW imieniu wykonawcy prowadzonych prac przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie do znaków i sygnałów związanych z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu drogowego.

 

Dodaj komentarz