Zamknięcie skrzyżowania ulic Wolności, Strzelców Bytomskich i Hajduckiej

Informujemy, że w dniu 10.09.2015 r. (czwartek) firma SKANSKA rozpocznie realizację kolejnego etapu modernizacji ciągu ul. Wolności. Robotami prowadzone będą na skrzyżowaniu  Wolności, Strzelców Bytomskich i Hajduckiej, których zakres obejmuje:
- likwidację konstrukcji istniejącego torowiska tramwajowego,
- przebudowę urządzeń podziemnych,
- budowę nowego torowiska tramwajowego,
- odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników.
 
 
Na czas prowadzenia robót - ze względu na ich zakres - ww. miejsce wyłączone zostanie z ruchu pojazdów. Dlatego wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągiem ulic:
 
- z kierunku ul. Hajduckiej w kierunku ul. Strzelców Bytomskich: ul. Dąbrowskiego - droga wojewódzka nr 902 (DTŚ w kier. Świętochłowic) - ul. Nomiarki - ul. Raciborska,
- z kierunku ul. Wolności w kierunku ul. Strzelców Bytomskich: ul. Omańkowskiej - ul. Dąbrowskiego - droga wojewódzka nr 902 (DTŚ w kier. Świętochłowic) - ul. Nomiarki - ul. Raciborska,
- z kierunku ul. Strzelców Bytomskich w kierunku ul. Wolności: ul. Głogowska - ul. Pułaskiego,
- z kierunku ul. Strzelców Bytomskich w kierunku ul. Hajduckiej: ul. Głogowska - ul. Pułaskiego - ul. Wolności - ul. Omańkowskiej - ul. Dąbrowskiego.
 
Wyznaczony zostanie dojazd do szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich z kierunku ul. Hajduckiej (z kier. al. BoWiD) i ul. Dąbrowskiego prowadzony ulicami Hankego, przez skrzyżowanie z ul. Wolności do ul. Pułaskiego.
 
Dojazd z kierunku ul. Strzelców Bytomskich prowadzony będzie ulicami Głogowską i Pułaskiego.
 
Dojazd do posesji przy ul. Wolności (odcinek pomiędzy ul. Chrobrego i Strzelców Bytomskich/Hajducką) możliwy będzie z kierunku ul. Hajduckiej
 
Ponadto przywrócony zostanie docelowy kierunek ruchu w ciągu ul. Głogowskiej, który prowadzony będzie z kierunku ul. Strzelców Bytomskich w kierunku Pułaskiego.
 
Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac oraz na trasach wyznaczonych objazdów.
 
MAPA utrudnień w ruchu w związku z modernizacją ulic Dąbrowskiego i Wolności
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z486UBRdPh5M.keiL6QYITopk&usp=sha...
 
 
[mt]

 

Dodaj komentarz