Zamknięcie przejścia podziemnego

Ze względu na charakter robót związanych z realizacją ostatniego etapu remontu przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania ulic Katowicka - 3 Maja w Chorzowie, zachodzi konieczność zamknięcia tego przejścia dla ruchu pieszych do dnia 20.12.2018 r.

Do chwili obecnej Wykonawca robót mimo prowadzonych prac starał się umożliwić korzystanie z przejścia, jednakże planowane prace  w ostatnim etapie robót mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia lub zdrowia przechodniów – stąd konieczność całkowitego zamknięcia przejścia.

Bezpieczne przejście przez ul. Katowicką możliwe będzie przez przejście dla pieszych z sygnalizacją w rejonie skrzyżowania ulic: Katowicka – Nowa, natomiast przejście przez ul. 3 Maja możliwe będzie w rejonie skrzyżowania z ul. Stalmacha.

Przepraszamy za utrudnienia.

Dodaj komentarz