Zamknięcie przejazdu pomiędzy ul. Powstańców i ul. Kościuszki

Informujemy, że w dniu 11.05.2015 r. w godzinach porannych, w związku z realizacją kolejnego etapu robót związanych z remontem torowiska tramwajowego zlokalizowanego w ciągu ul. Katowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Rynek i Kościuszki, zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie odcinek ul. Rynek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Katowicką a rejonem wyjazdu z terenu parkingu pod estakadą.

W związku z powyższym wyznaczone zostaną objazdy:

  1. z kierunku ul. Kościuszki w kierunku m.in. ul. Powstańców: ul. Kościuszki – ul. Moniuszki – łącznica estakady – ul. Rynek – ul. Powstańców,
  2. z kierunku ul. Powstańców w kierunku ul. Kościuszki, Chorzowa Starego i Siemianowic Śl.: ul. Powstańców – ul. Sobieskiego – ul. Dąbrowskiego – ul. Bogedaina – ul. Kościuszki,
  3. z kierunku ul. Katowickiej [estakada] (relacja z Bytomia) w kierunku ul. Kościuszki, Chorzowa Starego i Siemianowic Śl.: ul. Katowicka do rejonu skrzyżowania z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego,
  4. z kierunku ul. Powstańców (rejon skrzyżowania z ul. Jagiellońską) w kierunku Bytomia: ul. Powstańców – łącznica estakady – ul. Katowicka – ul. Szopena – pl. Matejki – ul. Kopernika – pl. Kopernika – ul. Dąbrowskiego do rejonu skrzyżowania z ul. Katowicką.

Wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji zbiorowej, na temat których informację znajdziecie Państwo na stronach KZK GOP http://www.kzkgop.com.pl

Ww. prace trwać będą ok. miesiąca.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Załącznik: 
zmiana_rynek_05_2015.jpg - plik .jpg, ok. 515.4 KB

Dodaj komentarz