Zamknięcie fragmentu ulicy Odrowążów w Chorzowie

W dniu 13.05 (poniedziałek) ok. godz. 9 w ciągu ulicy Odrowążów w rejonie budynku nr 3 rozpoczęte zostaną roboty związane z budową sieci ciepłowniczej.

Ze względu na zakres prowadzonych prac zachodzi konieczność zamknięcia fragmentu ulicy Odrowążów na odcinku między ulicą 16 Lipca i wyjazdem z pl. Nowary.

Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ulicami:
- 16 Lipca - Mickiewicza - Wrocławską,
- Wrocławską - Hutniczą - 16 Lipca.

Zakończenie ww. robót oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest do dnia 31.05.

Ww. zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie na mapach nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym Waze Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp).

Dodaj komentarz