Zamknięcie fragmentu ulicy Bogedaina w Chorzowie

W dniu 6.05 (poniedziałek) ok. godz. 9 w ciągu ulicy Bogedaina w Chorzowie, na odcinku pomiędzy ulicami Kościuszki i Górnośląską, rozpoczęte zostaną prace związane z budową ciepłociągu. Na czas prowadzonych prac - ze względu na ich zakres - zachodzi konieczność zamknięcia ww. fragmentu ulicy.
Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ulicami:
- Kościuszki - Poniatowskiego - Karpińskiego - Bogedaina,
- Konopnickiej - Poniatowskiego - Kościuszki.
Zakończenie robót oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest w dniu 14.06.
Ww. zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie na mapach nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym Waze Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp).
Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapach Google: https://goo.gl/maps/9ZfPmGH9R4cdzEC18

Dodaj komentarz