Zakończenie prac w ciągu ulicy Kościuszki

Dzisiaj (30.11.2017 r.) o godzinie 15 – w związku z zakończeniem prac drogowych związanych z modernizacją ulicy Kościuszki na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Moniuszki i skrzyżowaniem z ulicą Lwowską - przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów.  Przywrócona zostanie również organizacja ruchu sprzed rozpoczęcia ww. robót w ciągu ulic Poniatowskiego, Skargi, Bogedaina i Szabatowskiego.

Wszystkie zmiany wynikające z przebudowy ulicy zostały naniesione na mapy nawigacji Waze (https://www.waze.com/getwaze) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp).

Strona programu Waze Connected Citizens w Chorzowie: https://www.facebook.com/CCPChorzow

Dodaj komentarz