Uwaga - kolejna zmiana organizacji ruchu w rejonie Rynku

W związku z realizacją kolejnego etapu robót związanego z budową centrum przesiadkowego,  w dniu 03.08.br (poniedziałek) około godz. 10.00 zostanie wprowadzona  zmiana organizacji ruchu w rejonie Rynku. Zmiana ta polegać będzie na zamknięciu zjazdu z estakady (ul. Katowicka) z kierunku Katowic do Rynku. Jednocześnie zostanie dopuszczony do ruchu wjazd z ul. Dąbrowskiego w ul. Konopnickiej oraz zostanie umożliwiony dwukierunkowy przejazd na wprost w relacji Rynek – ul. Kościuszki.  Ruch dwukierunkowy zostanie również wprowadzony na odcinku jezdni przed budynkiem Urzędu Miasta.  W związku z powyższym dojazd z kierunku Katowic (ul. Katowicką)  do Rynku i ul. Pocztowej będzie się odbywał ulicami:  Konopnickiej – Bogedaina – Kościuszki – Rynek.

 Dla kierujących, którzy pominą zjazd w ul. Konopnickiej - oznakowano objazd alternatywny do Rynku i ul. Pocztowej ulicami: 3 Maja – Floriańską – Sienkiewicza – Rostka – Plac Dworcowy – Pocztową.

Bez zmian będzie się odbywał ruch łącznicą estakady w kierunku Bytomia ( jednokierunkowo  ul. Moniuszki). Szczegóły pokazano na załaczonym planie sytuacyjnym.

Aktualne informacje na temat funkcjonowania komunikacji zbiorowej znajdują się na stronie internetowej KZK GOP

Dodaj komentarz