Ulice Rymera i Dombka - zmiany w organizacji ruchu

Informujemy, że w dniu 10.11.2016 r. (czwartek) w godzinach popołudniowych wdrożona zostanie docelowa zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic:
1. Rymera,
2. Dombka (na odcinku pomiędzy ulicami Rymera i Małą oraz Ligonia i św. Pawła).

Ww. zmiana zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ww. odcinkach ulic. Szczegóły zmian organizacji ruchu przedstawione zostały na załączonej grafice.

Powyższe zmiany mają na celu poprawę przejezdności ciągiem ulicy Dombka (odcinek pomiędzy ulicami Ligonia i św. Pawła) oraz zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc postojowych na jezdni w ciągu ulicy Rymera.

Dodaj komentarz