Ulice Obrońców Chorzowa, Sempołowskiej i Solskiego - zmiana organizacji ruchu

W dniu 6.09 w godzinach przedpołudniowych w ciągach ulic Obrońców Chorzowa (odcinek między ulicami Staszica i Solskiego), Sempołowskiej i Solskiego wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów. 

Zgodnie z nową, obowiązującą od najbliższego piątku organizacją ruchu:
1. ciągiem ulicy Obrońców Chorzowa poruszać się będziemy z kierunku ulicy Staszica w kierunku ulicy Solskiego,
2 ciągiem ulicy Sempołowskiej poruszać się będziemy z kierunku ulicy Obrońców Chorzowa w kierunku ulicy Odrodzenia,
3. ciągiem ulicy Solskiego poruszać się będziemy z kierunku ul. Obrońców Chorzowa w kierunku ulicy Odrodzenia.

Szczegóły ww. zmian przedstawione zostały na załączonej grafice.

Celem wprowadzonej zmiany organizacji ruchu jest:
- poprawa przejezdności ciągiem ww. ulic,
- umożliwienie parkowania pojazdów zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

Zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie na mapach bezpłatnej nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym Waze Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp).

[mt]

Dodaj komentarz