Ulica Świdra - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, etap 1

W dniu 13.07 (poniedziałek) w godzinach porannych, w ciągu ulicy Świdra w Chorzowie na odcinku między ulicami Ficka i Pudlerską, rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (etap 1). 

Ze względu na zakres i specyfikę prowadzonych robót, ww. odcinek ulicy wyłączony zostanie z ruchu pojazdów. W ograniczonym zakresie dopuszczony zostanie dojazd do posesji. Ruch pieszych odbywać się będzie wygrodzonymi ciągami.

Zakończenie ww. prac oraz przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu planowane jest w listopadzie br.

W ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym "Waze dla Miast" https://www.waze.com/pl/ccp), celem ułatwienia poruszania się kierowcom po ulicach objętych wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu, wszystkie zamknięcia ulic oraz zmiany kierunków jazdy uwzględniane zostaną na mapach bezpłatnej nawigacji Waze (https://www.waze.com/get). 

 

[mt]

Dodaj komentarz