Ulica Siemianowicka i ul. Planty Śląskie - zmiana organizacji ruchu

Informujemy, że w dniu 7.07.2016 r. (czwartek) rozpoczęta zostanie realizacja kolejnego etapu przebudowy ciągu ul. Siemianowickiej.

Ze względu na zakres prowadzonych prac oraz zastosowaną technologię robót (metoda MCE) skracającą czas realizacji modernizacji ww. ulicy, na okres miesiąca - na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulic Siemianowickiej/Bytkowskiej/Telewizyjnej/Wróblewskiego i ulic Siemianowickiej/Karolinki/Harcerskiej - wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy prowadzony z kierunku Katowic w kierunku Chorzowa Starego wolną od robót połową jezdni. Kierunek ruchu wybrany został m.in. na podstawie analizy linii autobusowych prowadzonych ciągiem ulicy Siemianowickiej.

W związku z powyższym wyznaczony zostanie objazd prowadzony ciągiem ulic:

- z kierunku Chorzowa Starego w kierunku Siemianowic Śląskich i Katowic: ul. Bożogrobców - pl. Św. Jana - ul. Maciejkowicka - ul. Michałkowicka - [Siemianowice Śląskie] - ul. Maciejkowicka - ul. Oświęcimska - ul. Bytkowska - ul. Wróblewskiego - [Katowice].

Zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów linii 190, 663, 664, 665 dla kierunku do Siemianowic Śląskich, które korzystać będą z trasy wyznaczonego objazdu.

Jednocześnie ze względu na konieczność przebudowy magistrali wodociągowej pod jezdnią ul. Planty Śląskie (w rejonie skrzyżowania z Siemianowicką) zamknięty zostanie dla ruchu pojazdów ww. fragment tej ulicy. Dojazd do ulicy Siemianowickiej poprowadzony zostanie wyznaczonymi objazdami prowadzonymi ciągiem ulic Grunwaldzkiej i Wróblewskiego (w Siemianowicach Śląskich).

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

Dodaj komentarz