Ulica Powstańców - kolejny etap robót od dnia 27.05

W dniu 27.05. ok. godz. 10 rozpoczęty zostanie kolejny etap prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Powstańców w Chorzowie. Robotami objęte zostanie skrzyżowanie ulic Powstańców i Zjednoczenia.

Ze względu na zakres prowadzonych prac zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ulicy Zjednoczenia (odcinek między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego) z ulicą Powstańców. Ruch pieszych 

W związku z powyższym:
1. w ciągu ulicy Zjednoczenia na odcinku między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego:
- wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów,
- wjazd i wyjazd z ww. odcinka ul. Zjednoczenia możliwy będzie poprzez skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego,
- zmieniony zostanie sposób parkowania pojazdów (ze skośnego na równoległy do osi jezdni),
2. dojazd z kierunku ulicy Dąbrowskiego w kierunku ulicy Powstańców (posesje nr 17-31) i ulicy Zjednoczenia (posesje nr 1-4) poprowadzony zostanie objazdem i możliwy będzie z kierunku skrzyżowania ulicy Powstańców z ulicą Chrobrego.

Zakończenie tego etapu robót planowane jest w drugiej połowie czerwca.

[mt]

Dodaj komentarz