Ulica Powstańców - kolejny etap przebudowy od dnia 23.08

W dniu 23.08 (poniedziałek) w godzinach porannych rozpoczęty zostanie kolejny etap prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Powstańców w Chorzowie, których inwestorem jest spółka Tramwaje Śląskie S.A.

Robotami zostanie objęte skrzyżowanie ulic Powstańców, Jagiellońskiej, Rynek i łącznicy estakady (lokalizacja na mapie nawigacji Waze

Ze względu na zakres prowadzonych prac konieczne jest wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:
1. zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ulicy Powstańców ze skrzyżowaniem z ulicami Jagiellońską, Rynek i łącznicą estakady. W ciągu ulicy Powstańców (odcinek między ulicami Sobieskiego i Jagiellońską) wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. 
2. zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ulicy Jagiellońskiej ze skrzyżowaniem z ulicami Powstańców, Rynek i łącznica estakady. W ciągu ulicy Jagiellońskiej wprowadzony zostanie tymczasowy ruch dwukierunkowy pojazdów,
3. zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ulicy Katowickiej (estakada - jezdnia w kierunku Katowic) z ulicą Rynek. Wyznaczony zostanie objazd w kierunku ul. Rynek prowadzony ciągiem ulic Katowickiej, Chopina, pl. Matejki, Kopernika, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Bogedaina i Kościuszki,
4. czasowo (w dni robocze w godzinach 7:30-14:30) zamykany będzie przejazd pomiędzy ulicą Rynek i ul. Katowicką (estakada, jezdnia w kierunku Katowic) - dopuszczony zostanie jedynie przejazd autobusów publicznej komunikacji zbiorowej oraz dojazd do posesji przy ul. Powstańców 1.  Wyznaczony zostanie objazd z kierunku ul. Rynek w kierunku skrzyżowania ulic Katowickiej, Dąbrowskiego i Konopnickiej prowadzony ciągiem ulic Kościuszki, Parkowej i Katowickiej. 

Zakończenie tego etapu prac planowane jest w listopadzie br.

Jednocześnie w dniu 23.08 - w związku z zakończeniem prac - otwarte zostanie skrzyżowanie ulic Powstańców i Chrobrego oraz przywrócona zostanie stała organizacja ruchu w ciągach ulic:
1. Chrobrego (odcinek między ulicami Wolności i Powstańców), 
2. Powstańców (odcinek między ulicami Chrobrego i Drzymały),
3. Drzymały (odcinek między ulicami Powstańców i Dąbrowskiego).

Opisane powyżej zmiany organizacji ruchu uwzględnione zostaną w nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym "Waze dla Miast" https://www.waze.com/pl/ccp).

 

[mt]

Dodaj komentarz