Ulica Parkowa - budowa ścieżki rowerowej i chodnika

W dniu 9.11 (poniedziałek) w ciągu ul. Parkowej w Chorzowie, na odcinku między rondem przy CH AKS i rejonem posesji nr 5, rozpoczęte zostaną prace związane z budową ścieżki rowerowej i przebudową chodnika. 

Ze względu na zakres prowadzonych robót wyłączony z ruchu zostanie fragment jezdni ulicy Parkowej oraz chodnik. Ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo pozostałą częścią jezdni a ruch pieszych poprowadzony zostanie ścieżkami na terenie Parku Redena.

Zakończenie ww. prac oraz przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu planowane jest do dnia 30.12.

Kierujących pojazdami oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych robót. 

 

[mt]

Dodaj komentarz