Ulica Okrężna - budowa wodociągu

W dniu 9.11 (poniedziałek) w ciągu ul. Okrężnej w Chorzowie, na odcinku między rejonem skrzyżowania z ul. Chorzowską (w Bytomiu) i rejonem posesji nr 44 rozpoczęte zostaną prace związane z budową sieci wodociągowej.

Ze względu na zakres prowadzonych robót występować będą miejscowe zawężenia jezdni oraz wyłączone z ruchu zostaną fragmenty chodnika położone w ich strefie. 

Zakończenie ww. prac oraz przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu planowane jest do dnia 30.11.

Kierujących pojazdami oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych robót. 

 

[mt]

 

Dodaj komentarz