Ulica Hajducka - przebudowa torowiska tramwajowego, kolejny etap prac od 15.07

W dniu 15.07 (czwartek) ok. godz. 10 rozpoczęty zostanie kolejny etap prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Hajduckiej w Chorzowie. Robotami zostanie objęte skrzyżowanie ulicy Hajduckiej z ulicami Kordeckiego i Cmentarną (mapa https://osm.org/go/0Ldqk2A2s--?m=

Ze względu na zakres prowadzonych prac zachodzi konieczność zamknięcia dla ruchu pojazdów połączenia ulicy Hajduckiej z ulicami Kordeckiego i Cmentarną.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:

1. w ciągu ulicy Cmentarnej - na całym jej przebiegu - wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. W wybranych miejscach wprowadzone zostanie odcinkowe ograniczenie postoju pojazdów,

2. dojazd do ulicy Cmentarnej z kierunku skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z ulicą Częstochowską możliwy będzie wyznaczonym objazdem prowadzącym ulicami Jasną, Dobrodzieńską, Hajducką i Ryszki. Do ulicy Cmentarnej będzie można również dojechać ulicami Dąbrowskiego, Zjednoczenia, Kilińskiego i Urbanowicza,

3. dojazd do ulicy Cmentarnej z kierunku al. Bojowników o Wolności i Demokrację możliwy będzie wyznaczonym objazdem prowadzącym ulicami Hajducką i Ryszki,

4. dojazd do ulic Kordeckiego i Hajdy możliwy będzie wyłącznie z kierunku ulicy Częstochowskiej.

Zakończenie ww. etapu prac oraz przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu planowane jest do września br.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym "Waze dla Miast" https://www.waze.com/pl/ccp). 

 

[mt]

 

Dodaj komentarz