Ulica Farna – remont jezdni od dnia 19.10

W dniu 19.10 (wtorek) około godziny 11 rozpoczęty zostanie remont jezdni ulicy Farnej w Chorzowie. Robotami objęty zostanie odcinek ulicy położony pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Karpacką i rejonem posesji nr 13 (przy ul. Odrowążów). Ze względu na zakres prowadzonych prac (rozbiórka starej nawierzchni i konstrukcji jezdni oraz budowa nowej konstrukcji jezdni wraz z ułożeniem nowej nawierzchni) zostanie on wyłączony z ruchu pojazdów (lokalizacja na mapie nawigacji Waze).

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. w ciągu ulicy Farnej na remontowanym odcinku ulicy wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów (za wyjątkiem pojazdów budowy),
2. w ciągu ulicy Odrowążów przed skrzyżowaniem z ul. Farną wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów (za wyjątkiem pojazdów budowy),
3. w ciągu ulicy Farnej na remontowanym odcinku ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów (zakaz będzie dotyczyć również przyległych do jezdni wyznaczonych ciągów postojowych),
4. wyznaczone zostaną objazdy:
   a. z kierunku skrzyżowania ulic Farnej i Hutniczej w kierunku skrzyżowania ulic Farnej i Karpackiej ulicami: Hutniczą, 16 Lipca, Karpacką,
   b. z kierunku skrzyżowania ulic Farnej i Karpackiej w kierunku ulicy Batorego ulicami Karpacką, Wrocławską oraz ulicami Karpacką i Łukasińskiego.

Na czas prowadzonych prac zmienione zostaną trasy linii autobusowych nr 165, 632 i 974. Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Zakończenie robót drogowych planowane jest do końca listopada br. 

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym "Waze dla Miast" https://www.waze.com/pl/ccp).

[mt]

Dodaj komentarz