Ulica Działkowa - zmiana organizacji ruchu

W dniu 15 kwietnia w ciągu ulicy Działkowej w Chorzowie, na odcinku od zjazdu na teren obiektu handlowego Bodzio do skrzyżowania z ulicą Hajducką, wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów.

Ww. zmiana organizacji ruchu – wprowadzona na wniosek mieszkańców ulicy Działkowej - ma na celu:
- poprawę przejezdności oraz bezpieczeństwa w ciągu ulicy Działkowej na odcinku pomiędzy łącznicą drogi wojewódzkiej nr 902 i ulica Hajducką,
- umożliwienie (zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym) postoju na jezdni ww. ulicy pojazdów mieszkańców okolicznych budynków oraz osób korzystających z przyległych ogrodów działkowych.

Kierunek ruchu ustalono na podstawie przeprowadzonych badań ruchu, które wykazały że 80% pojazdów poruszających się ciągiem ulicy Działkowej jedzie w kierunku ulicy Hajduckiej.

Dodaj komentarz