Ulica Chrobrego przejezdna [zmiana od dnia 30.11.2015 r.]

Informujemy, że w dniu wczorajszym (tj. 30.11.2015 r.) oddana do użytku została jezdnia ulicy Chrobrego na odcinku pomiędzy ulicami Wolności i Powstańców.

W związku z powyższym umożliwiony został przejazd pojazdów z kierunku ulic Truchana i Mielęckiego w kierunku ulicy Powstańców.

[mt]

Dodaj komentarz