Ulica 3 Maja – przebudowa obiektu mostowego

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową obiektu mostowego, w dniu 12.11 (czwartek) ok. godz. 12 zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych zostanie fragment ulicy 3 Maja w Chorzowie położony pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Składową i rejonem posesji nr 151a. 

Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągiem ulicy 3 Maja, Żołnierzy Września, 75 Pułku Piechoty, Nomiarki, drogą wojewódzką nr 902, ul. Bytomską (w Świętochłowicach) i ul. 3 Maja. W ciągu ul. 3 Maja - na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Bytomską i Chorzowską (w Świętochłowicach) oraz przebudowywanym obiektem mostowym – przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów.

Piesi – celem przejścia pomiędzy rozdzielonymi odcinkami ulicy 3 Maja – będą mogli skorzystać z oznakowanego ciągu prowadzącego ulicą Waxmana i ścieżką łączącą rejon stawu Amelung z ulicą 3 Maja w rejonie posesji nr 151a. 

Zakończenie tego etapu prac oraz przywrócenie ruchu na nowym obiekcie mostowym planowane jest do końca kwietnia 2021 r.

 

[mt]

 

Dodaj komentarz