Ulica 3 Maja - kolejny etap przebudowy ulicy

W dniu 20.01 (środa) w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie, na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Floriańską i skrzyżowaniem z ulicami Janasa oraz Styczyńskiego, rozpoczęte zostaną prace związane z realizacją kolejnego etapu przebudowy tej ulicy. Prace obejmą chodnik oraz połowę jezdni po stronie parzystej numeracji budynków.

Pojazdy będą się poruszać dwukierunkowo pozostałą częścią jezdni. Zapewnione będzie dojście oraz dojazd do posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót.

Kierujących pojazdami oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych robót.

[mt]

 

Dodaj komentarz