Ulica 3 Maja - kolejny etap prac od dnia 16.06

Aktualizacja informacji [16.06.2021]: z przyczyn technicznych wdrożenie nowego etapu robót zostało przełożone na dzień 17.06 [godziny poranne].

-----

W dniu 16.06 ok. godz. 14 rozpoczęta zostanie realizacja kolejnego etapu prac związanych z modernizacją ulicy 3 Maja.

Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Katowicką i rejonem budynku nr 16 (Zespół Szkół Specjalnych nr 3) oddana do użytku zostanie część ulicy 3 Maja położona po stronie budynków z parzystymi numerami porządkowymi. Tym samym możliwe będzie rozpoczęcie przebudowy drugiej strony ulicy.

W związku z powyższym:
1. utrzymany zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów w ciągu ulicy 3 Maja na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Katowicką i skrzyżowaniem z ul. Floriańską. Ruch pojazdów odbywać się będzie w kierunku ul. Floriańskiej,
2. otwarte dla ruchu pojazdów zostanie skrzyżowanie z ul. Stalmacha i ul. 23 Czerwca,
3. w ciągu ulicy Stalmacha przywrócony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów (prowadzony z kierunku ul. 3 Maja w kierunku Placu Mickiewicza). Dojazd do ulicy Stalmacha z kierunku ul. 3 Maja (od strony ulic Floriańskiej, Styczyńskiego, Żołnierzy Września) możliwy będzie wyznaczonym objazdem prowadzącym od skrzyżowania ulic 3 Maja i Miarki ulicami Miarki, Pudlerską, Katowicką i 3 Maja,
4. zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ul. 3 Maja z ul. Miechowicką. Dojazd do ul. Miechowickiej możliwy będzie od ulicy Katowickiej (z kierunku Bytomia). Z kierunku ul. Katowickiej (relacja z Katowic) w kierunku ul. Miechowickiej wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami 3 Maja, 23 Czerwca, Plac Mickiewicza, 11 Listopada, Pudlerską i Katowicką,
5. w ciągu ulicy Miechowickiej wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. 

Zakończenie tego etapu prac planowane jest wiosną 2022 r. 

W ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym "Waze dla Miast" https://www.waze.com/pl/ccp), celem ułatwienia poruszania się kierowcom po ulicach objętych wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu, wszystkie zamknięcia ulic oraz zmiany kierunków jazdy uwzględniane są na mapach bezpłatnej nawigacji Waze (https://www.waze.com/get).

[mt]

Dodaj komentarz