ul. Wyspiańskiego - zamknięcie

Informujemy, że w związku z koniecznością odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach wodociągowych, w dniu 26.04.2010 r. zamknięty dla ruchu kołowego zostanie ciąg ul. Wyspiańskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Armii Krajowej i Chocimską.Ww. roboty prowadzone będą na zlecenie Ch-Ś.P.W.i K.Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie do znaków i sygnałów związanych z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu drogowego.

Dodaj komentarz