ul. Szpitalna - utrudnienia w ruchu

Informujemy, że w związku z koniecznością awaryjnej regulacji zapadniętej studni kanalizacyjnej polożonej w ciagu ul. Szpitalnej na odcinku pomiedzy skrzyżowaniem z ul. Stalową a przejściem dla pieszych w rejonie posesji nr 17, w dniu jutrzejszym tj. 24.04.2010 r. od godziny 0.00 do godzin porannych w ww. miejscu występować będą utrudnienia w ruchu kołowym.

Ww. roboty prowadzone będą na zlecenie Ch-Ś.P.W.i K.Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie do znaków i sygnałów związanych z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu drogowego.

Dodaj komentarz