Ul. Rynek - zmiana organizacji ruchu [zmiana od dnia 14.12.2015 r.]

Informujemy, że w dniu 14.12.2015 r. (poniedziałek) w godzinach porannych zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie ciąg ul. Rynek na odcinku pomiędzy wjazdem na teren parkingu pod estakadą w rejonie posesji przy ul. Rynek 11 a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską.

Jednocześnie oddana do użytku zostanie nowowybudowana jezdnia ulicy Katowickiej (w rejonie posesji nr 72, 74 i 76) po której ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo.

W związku z powyższym:
- wyznaczony zostanie objazd z kierunku ulicy Kościuszki w kierunku ul. Strzelców Bytomskich ciągiem ulic Katowickiej, Rynek, Pocztowej, pl. Dworcowy, Truchana,
- wyznaczony zostanie objazd z kierunku ulicy Kościuszki w kierunku ul. Powstańców ciągiem ulic Katowickiej, Rynek, Pocztowej, pl. Dworcowy, Truchana, Chrobrego,
- przejazd autobusów komunikacji publicznej pomiędzy ulicami Kościuszki i Dąbrowskiego prowadzony będzie ciągiem ulic Katowickiej, Rynek, Pocztową, Wolności, Sobieskiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność ograniczenia postoju pojazdów w ciągu ulicy Sobieskiego na odcinku pomiędzy ulicami Wolności i Powstańców po stronie parzystej. 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac oraz na trasach wyznaczonych objazdów.

MAPA UTRUDNIEŃ W RUCHU NA TERENIE MIASTA CHORZOWA (na dzień 14.12.2015 r.)
 

[mt]

Dodaj komentarz