ul. Floriańska - zamknięcie

Informujemy, że w związku z koniecznością naprawy nawierzchni jezdni w dniu jutrzejszym tj. 21.04.2010 r. od godziny 7.30 zamknięty dla ruchu kołowego zostanie odcinek ulicy Floriańskiej położony pomiędzy ulicami 3-go Maja i Krakusa.

W związku z powyższym wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ulicami:1. z kierunku ul. Krakusa (od ul. Katowickiej) - ul. Floriańską, ul. Filarową, ul. Styczyńskiego,2. z kierunku ul. Floriańskiej (od ul. Sienkiewicza) - ul. Filarową, ul. Styczyńskiego,3. z kierunku ul. 3-go Maja (od Świętochłowic) - ul. Miechowicką, ul. Katowicką, ul. Krakusa,4. z kierunku ul. 3-go Maja (od ul. Katowickiej) - ul. Styczyńskiego, ul. Filarową.Roboty potrwają do dnia 23.04.2010 r. Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie do znaków i sygnałów związanych z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu drogowego.

Dodaj komentarz