ul. Dąbrowskiego - naprawa nawierzchni jezdni

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, czyli 8.04.2011 r., rozpoczynają się prace związane z naprawą nawierzchni jezdni ulicy Dąbrowskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Drzymały a skrzyżowaniem z ul. Zjednoczenia.

W pierwszej fazie prowadzonych robót ruch kołowy w sąsiedztwie miejsca prowadzonych prac, odbywać się będzie dwukierunkowo, w razie potrzeby sterowany będzie wahadłowo przez pracowników prowadzących ww. roboty.W sobotę, czyli 9.04.2011 r. na czas związany z asfaltowaniem remontowanego odcinka ulicy Dąbrowskiego, w ciągu ww. ulicy od skrzyżowania z ul. Drzymały do skrzyżowania z ul. Zjednoczenia ruch będzie prowadzony jednokierunkowo a pojazdy jadące w kierunku ul. Hajduckiej prowadzone będą objazdem ciągiem ulic Zjednoczenia i Powstańców.

Prace zakończone zostaną w sobotę w godzinach popołudniowych.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz na trasie ich objazdu.

Miejsce utrudnień w ruchu

Dodaj komentarz