Święto Zmarłych 2014

W związku z nadchodzącym Świętem Zmarłych, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie informuje, że w dniach od 31 października do 2 listopada 2014 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacji ruchu w ciągach ulic położonych w sąsiedztwie cmentarzy:

1. rejon cmentarza (przy kościele św. Ducha) przy ul. Dąbrowskiego:
a.wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania z ul. Częstochowską z wyłączeniem wyznaczonych miejsc postojowych,
b.wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa),
2.rejon cmentarza przy ul. Janasa – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w ciągu ul. Janasa na odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. 3-go Maja,
3.rejon cmentarza (przy kościele św. Józefa) przy ul. Mariańskiej – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Janasa.

Ponadto w dniach od 1 do 2 listopada br. zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ciągi ulic:
1.ul. Drzymały – odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do bramy cmentarza,
2.ul. Cmentarna – odcinek od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza,
3.ul. Kalusa – cały przebieg ulicy.

Dodaj komentarz