Stanowisko MZUiM w Chorzowie w sprawie montażu wyświetlaczy odmierzających czas do zmiany świateł.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, dopuszczającą stosowanie wyświetlaczy odmierzających czas do zmiany świateł – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie wyjaśnia:

  1. Wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł mogą być stosowane zasadniczo tylko w przypadku sygnalizacji świetlnych stałoczasowych to znaczy takich, na których czas trwania sygnału zielonego czy też czerwonego na danym wlocie skrzyżowania w każdym cyklu jest taki sam i jest niezależny od obciążenia ruchem tego wlotu. Sygnalizacje świetlne stałoczasowe  są sygnalizacjami technologicznie przestarzałymi i są sukcesywnie zastępowane sygnalizacjami akomodacyjnymi (acyklicznymi) to znaczy takimi, których działanie dostosowuje się do aktualnej sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu. Dla przykładu - brak pojazdów na danym wlocie powoduje skrócenie trwania sygnału zielonego na tym wlocie do minimum i dynamiczne „przekazanie” czasu zielonego dla wlotu bardziej obciążonego. Z tego też względu wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł w przypadku sygnalizacji akomodacyjnych wprowadzałyby w błąd kierowców, bo czas do zmiany świateł zmienia się w sposób dynamiczny i nieprzewidywalny.W mieście Chorzowie wszystkie sygnalizacje świetlne są sygnalizacjami akomodacyjnymi, – dlatego też nie przewidujemy montażu wyświetlaczy odmierzających czas do zmiany świateł.

  2. Warto zwrócić uwagę, że w chwili obecnej nie ma badań potwierdzających jakikolwiek pozytywny wpływ wyświetlaczy na poprawę przepustowości skrzyżowań czy też bezpieczeństwo ruchu.  Istnieją  natomiast opracowania potwierdzające negatywny wpływ tych urządzań na bezpieczeństwo ruchu. W Polsce badania nad wpływem wyświetlaczy przeprowadzono w Grudziądzu, gdzie po zamontowaniu wyświetlaczy stwierdzono dwukrotny wzrost liczby przejazdów na czerwonym świetle oraz wzrost prędkości przejazdu przez skrzyżowanie (nawet do 100 km/h). Również obserwacje prowadzone w Niemczech, Holandii, Austrii i na Ukrainie potwierdzają wzrost niebezpiecznych zachowań kierowców po zamontowaniu wyświetlaczy. Pozytywne aspekty stosowania wyświetlaczy zauważono jedynie w przypadku sygnalizacji dla rowerzystów i pieszych. Kompleksowy raport na temat funkcjonowania wyświetlaczy opublikowany został w 2009 r. w amerykańskim Journal for the Institute of Transportation Engineers. Badacze z University of South Florida, Southern Illinois University oraz pracownicy Florida Department of Transportation wskazali, że liczniki na skrzyżowaniach stają się przyczyną większej liczby kolizji - bo zaburzają proces decyzyjny kierowców. W związku z tym dochodzi do sytuacji, w której kierowcy spodziewają się bliskiej zmiany sygnału (końcówka odliczania) i zakładają, że pojazd przed nimi będzie usiłował jeszcze przejechać przez skrzyżowanie. Dlatego zamiast zwalniać, dodają gazu i doprowadzają do najechania na pojazd, który się zatrzymał. Mamy świadomość, że wyświetlacze mogą być „atrakcją” dla niektórych kierowców, jednakże dla zarządcy drogi ważniejsze są względy merytoryczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dodaj komentarz