Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej, Szpitalnej i al. BoWiD - utrudnienia w ruchu

Informujemy, że w związku z koniecznością awaryjnej regulacji zapadniętej studni kanalizacyjnej polożonej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Szpitalnej i al. BoWiD (w rejonie wylotu w kierunku do ul. Szpitalnej), w dniu jutrzejszym tj. 24.04.2010 r. od godziny 0.00 do godzin porannych w ww. miejscu występować będą utrudnienia w ruchu kołowym.

Ww. roboty prowadzone będą na zlecenie Ch-Ś.P.W.i K.Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie do znaków i sygnałów związanych z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu drogowego.

Dodaj komentarz