Rusza przebudowa ulicy Hajduckiej

W dniu 25 maja (poniedziałek) w godzinach południowych w ciągu ulicy Hajduckiej w Chorzowie wdrożona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego związana z realizacją pierwszego etapu przebudowy tej ulicy na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Dąbrowskiego i skrzyżowaniem z ul. Dobrodzieńską.

W ramach tego etapu pracami objęte zostaną chodnik oraz część jezdni ulicy położne po stronie budynków z numerami nieparzystymi.

Ze względu na zakres prowadzonych robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. ulica Hajducka na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicami Cmentarną i Kordeckiego oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicami Cmentarną i Kordeckiego do skrzyżowania z ulicą Dobrodzieńską wyłączona zostanie z ruchu pojazdów. Dopuszczony zostanie wyłącznie dojazd do posesji nr 17-54, pojazdów budowy i pojazdów służb komunalnych. Ruch tych pojazdów odbywać się będzie jednokierunkowo z kierunku ul. Dąbrowskiego w kierunku ulic Kordeckiego i Cmentarnej oraz z kierunku ulic Kordeckiego i Cmentarnej w kierunku al. Bojowników o Wolność i Demokrację. Na całym odcinku ulicy Hajduckiej objętym przebudową wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów. Przejazd pojazdów z kierunku ul. Kordeckiego w kierunku ul. Cmentarnej przez modernizowaną ulicę Hajducką odbywać się będzie bez ograniczeń,
2. pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Hajduckiej z ulicą Dąbrowskiego i skrzyżowaniem z al. Bojowników o Wolność i Demokrację, wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami Dąbrowskiego - drogą wojewódzką nr 902 (DTŚ) - al. BoWiD,
3. wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić bezpieczne dojście do posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Ze względu na zakres prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia związane z dojazdem na teren ww. posesji,
4. dojazd do posesji nr 2-12 położonych przy ul. Cmentarnej możliwy będzie z kierunku ulicy Dąbrowskiego przez ulice Częstochowską i Kordeckiego.

Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach komunikacji zbiorowej ZTM (linie tramwajowe i autobusowe). Szczegóły tych zmian dostępne są na stronie Zarządu Transportu Metropolitarnego: https://rj.metropoliaztm.pl/news/

Zakończenie ww. etapu prac planowane jest w grudniu br.

Celem ułatwienia poruszania się kierowcom po ulicach objętych wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu, wszystkie zamknięcia ulic oraz zmiany kierunków jazdy uwzględniane są na mapach bezpłatnej nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym "Waze dla Miast" https://www.waze.com/pl/ccp).

 

[mt]

Dodaj komentarz